Pokaż wszystko

Kategorie

Style

Rozmiary

Rozmiar 36 38 40 42
Obwód klatki piersiowej 84 88 92 96
Obwód talii 66 70 74 78
Obwód bioder 90 94 98 102
Długość rękawa 59 60 60 61
Długość całkowita Według projektów

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „MOHE”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Sklepu Internetowego MOHE reguluje zasady działania sklepu Internetowego MOHE prowadzonego poprzez stronę internetową www.mohe.eu.

2. Regulamin określa zasady zamawiania towarów, potwierdzania zamówień, personalizacji zamówień, zawierania umów sprzedaży, dokonywania płatności, dostaw oraz zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym MOHE.

3. Dokonywanie zakupów poprzez stronę internetową www.mohe.eu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Właścicielem sklepu Internetowego MOHE działającego pod adresem www.mohe.eu jest Michał Rogaliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ ROGALIŃSKI MOHE-ETRE UNE DAME; z siedzibą ul. Cegielniana 121, 97-400 Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. ŁÓDZKIE; Numer NIP 7692184243; Numer REGON 362076706.

5. Adres do korespondencji, zwrotów i odbioru osobistego w Pracowni, w tym zwrotów i reklamacji: MICHAŁ ROGALIŃSKI MOHE-ETRE UNE DAME; z siedzibą ul. Cegielniana 121, 97-400 Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. ŁÓDZKIE

6. Niniejszy regulamin pozostaje w zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw konsumenta, świadczenia usług drogą elektroniczna, elektronicznych płatności oraz innych właściwych przepisów. 

7. Niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed wszelkimi innymi zaproponowanymi przez Klienta warunkami. Żadne inne indywidualne warunki lub zmiany w Regulaminie dotyczące pojedynczej transakcji w MOHE nie są wiążące, chyba że zostało to uzgodnione wyraźnie pomiędzy Klientem a MOHE i potwierdzone w formie e-mail.

8. Niniejszy regulamin nie nakłada na konsumenta jakichkolwiek obowiązków lub uszczupla uprawnienia konsumenta w sposób niezgodny z polskim prawem. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz umów zawartych na podstawnie niniejszego Regulaminu mniej korzystne od przepisów ustawy o prawach konsumenta są nieważne i automatycznie w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.

9. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i dalej zawarcia Umowy w sklepie internetowym MOHE jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.


DEFINICJE

§2

Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. MOHE – Sklep internetowy MOHE działający pod adresem www.mohe.eu jest Michał Rogaliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ ROGALIŃSKI MOHE-ETRE UNE DAME; z siedzibą ul. Cegielniana 121, 97-400 Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. ŁÓDZKIE; Numer NIP 7692184243; Numer REGON 362076706.

2. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego MOHE.

3. KLIENT – konsument lub inny podmiot nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu prawa polskiego.

4. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA - e-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia Klienta;

5. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI - e-mail wysłany na adres podany w Zamówieniu, w którym Sklep potwierdza, iż złożone przez Klienta zamówienie zostaje przyjęte do realizacji wykonania. Chwila zawarcia transakcji zakupu towaru ze sklepu MOHE.

6. UMOWA – Umowa sprzedaży produktu lub towarów zawarta na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta w sklepie internetowym MOHE potwierdzone poprzez wiadomość e-mail na podany adres e-mail przez Klienta oraz zaakceptowane przez Sklep zgodnie z Regulaminem.

7. TOWAR – rzecz ruchoma, nowa lub używana, wyprodukowana przez firmę MOHE pod marką własną lub przez inne podmioty, a która jest oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym MOHE.

8. WYPRZEDAŻ – oferta zbycia Towaru lub grupy Towarów przeznaczonych do wyprzedaży w sklepie internetowym MOHE polegająca na obniżeniu cen tych Towarów. Obniżenie cen Towarów z uwagi na ich wyprzedaż ograniczone może być w czasie lub ze względu na ilość. Wyprzedaż dotyczy tylko Towarów istniejących i zmagazynowanych u właściciela sklepu internetowego MOHE.

9. PROMOCJA – ograniczona czasowo i produktowo specjalna oferta zbycia w MOHE Towaru lub grupy Towarów w obniżonych cenach lub na preferencyjnych warunkach. Warunki skorzystania przez Klienta z promocji mogą zależeć od spełnienia przez Klienta 

10. SPRZEDAŻ REGULARNA TOWARÓW – oferowanie i sprzedaż Towarów marki własnej MOHE oraz marek obcych nieobjęte żadną promocją lub wyprzedażą.

11. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE – zamówienia Towarów w MOHE podlegające personalizacji poprzez – indywidualne poprawki, wytworzone na podstawie indywidualnego projektu, dopasowane do indywidualnego rozmiaru, kolorystyki, materiału lub innych cech wymaganych przez Klienta.

12. INFORMACJA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA – informacja wynikająca z ustawy o prawach konsumenta kierowana do Klienta (będącego konsumentem) poprzez Regulamin lub też zawarta w formie elektronicznej w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie złożenia Zamówienia jak i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

13. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA – jednostronne oświadczenie MOHE złożone na podany przez Klienta adres e-mail w przypadku niemożliwości ustalenia prawidłowego i aktualnego adresu doręczenia przesyłki lub niemożliwości ustalenia prawidłowych danych Klienta lub też w przypadku nieodnotowania płatności przez Klienta, gdy wybiera on opcję zapłaty elektronicznej.

14. ZWROT – odesłanie Towaru kurierem lub pocztą albo dostarczenie osobiste Towaru na adres sklepu MOHE w przypadku odstąpienia Klienta od umowy, reklamacji lub skorzystania z prawa rękojmi. Zwrot może być skuteczny w przypadku stwierdzenia prawidłowości odstąpienia, wystąpienia wad powodujących skuteczność roszczeń reklamacyjnych lub z tytułu rękojmi.

15. PRACOWNIA – Dział produkcji MOHE zlokalizowany w siedzibie MOHE, ul. Cegielniana 121, 97-400 Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. ŁÓDZKIE zajmujący się projektowaniem i produkcją odzieży oraz dodatków do odzieży. Przy pracowni znajduje się magazyn wysyłkowy Sklepu Internetowego MOHE zapewniający możliwość osobistego odbioru zamówionych Towarów.


STRONA INTERNETOWA SKLEPU

§3

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronie internetowej MOHE, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Towary na stronie MOHE są szczegółowo opisane i oznaczone, w szczególności opisy i oznaczenia Towarów dotyczą ich cech gatunkowych, właściwości, cen, dostępnych promocji, rabatów, wyprzedaży, materiałów, dostępnych rozmiarów, kolorów, itp.

3. Poza wskazanymi wyżej opisami i oznaczeniami każdemu Towarowi na stronie MOHE przypisane jest zdjęcie lub zdjęcia.

4. Wszelkie treści, elementy graficzne i fotografie prezentowane na stronie sklepu MOHE nie mogą być w jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części, bez zgody MOHE lub właściciela firmy i marki. W celu udostępniania treści na stronie należy kontaktować się pod adresem e-mail ____________ z MOHE.

5. Towary oznaczone jako “NIEDOSTĘPNE” nie są już możliwe do kupienia. Stanowią jednak prezentację możliwych do realizacji zamówień indywidualnych lub archiwum produktów w sklepie MOHE.

6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

7. W obrębie strony internetowej MOHE prowadzony jest blog modowy, który nie stanowi usługi w rozumieniu przepisów dotyczących usług drogą elektroniczną.


SPRZEDAŻ W SKLEPIE MOHE

§4

1. Dokonywanie transakcji nabycia Towarów poprzez stronę www.mohe.eu regulowane jest na zasadach umów cywilno-prawnych zawieranych za pomocą kanałów elektronicznych.

2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Klientem a właścicielem sklepu internetowego MOHE – MICHAŁ ROGALIŃSKI MOHE-ETRE UNE DAME.

3. Zamówienie złożone poprzez stronę www.mohe.eu wraz ze sposobem płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.


DANE OSOBOWE KLIENTÓW

§5

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego MOHE jest Michał Rogaliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ ROGALIŃSKI MOHE-ETRE UNE DAME; z siedzibą ul. Cegielniana 121, 97-400 Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. ŁÓDZKIE; Numer NIP 7692184243; Numer REGON 362076706.

2. MOHE chroni wszelkie dane osobowe podawane przez Klientów zgodnie z ustawą
 o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wszelkimi dostępnymi sposobami i środkami przed ich nieuprawnionym ujawnieniem na rzecz podmiotów trzecich.

3. Klient przy zakupie Towaru wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji zakupu Towaru, jak również celem promocji i działań marketingowych oraz reklamowych MOHE.

4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uaktualniania lub też usunięcia.

5. Dane klientów mogą być przetwarzane i kompilowane w formie kont klientów w sklepie internetowym MOHE.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§6

1. W sklepie internetowym MOHE możliwe są następujące formy składania zamówień:

- za pomocą opcji koszyk prowadzącej do formularza Zamówienia na stronie sklepu internetowego MOHE;

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@mohe.eu.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w MOHE jest:

- podanie pełnych i aktualnych danych Klienta;

- podanie adresu e-mail niezbędnego do potwierdzenia złożenia zamówienia i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;

- podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki;

- dokonanie płatności w serwisie Dotpay

- wybór opcji właściwego dowodu zawarcia umowy w postaci paragonu lub systemowego wygenerowania faktury VAT;

- nazwy firmy, adresu siedziby oraz nr NIP niezbędnych do wystawienia faktury VAT w przypadku wyboru Faktury Vat jako opcji dowodu zakupu Towaru.

- wyrażenie zgód na przetwarzanie przez MOHE danych osobowych i świadczenie przez MOHE usług drogą elektroniczną;

- akceptacja postanowień regulaminu.

3. Złożenie zamówienia oraz zakup Towaru poprzez MOHE nie wymaga założenia konta Klienta w Sklepie Internetowym MOHE.

4. Wybrane przez Klienta Towary należy dodać do koszyka, a następnie złożyć zamówienie. Po zakończeniu wyboru Towarów Klient zostanie przekierowany do panelu końcowego - weryfikacji zamówienia Towarów w koszyku, a następnie do panelu płatności elektronicznych. Dokonanie płatności zostaje potwierdzone poprzez okno na stronie MOHE.

5. Po dokonaniu płatności w serwisie Dotpay Klient winien powrócić n a stronę internetową MOHE wybierając opcję „Powrót do Sklepu”. Po wybraniu opcji Powrót do Sklepu Klientowi wyświetlony zostanie komunikat z podziękowaniem za złożone zamówienie oraz informacją, iż na podany adres e-mail sklep MOHE przesłał powiadomienie o złożeniu zamówienia. Jednocześnie na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia.

6. Korzystanie z opcji koszyka na stronie www.mohe.eu i tym samym dokonywanie zakupów jest możliwe, gdy przeglądarka internetowa dopuszcza zapisywanie „cookies” w pamięci urządzenia.

7. Przy zamówieniu Klient wybiera formę potwierdzenia sprzedaży – faktura VAT lub paragon. W razie braku wyboru formy potwierdzenia przez fakturę vat Klientowi wystawiony zostanie i wydany paragon. Klient może wystąpić do właściciela MOHE o wystawienie faktury VAT po dostawie Towaru. Celem uzyskania faktury Klient winien dokonać zgłoszenia poprzez e-mail sklep@mohe.eu podając wszelkie niezbędne i aktualne dane do wystawienia faktury: NIP, Nazwę firmy, adres siedziby oraz adres email na który ma zostać wysłana faktura. Brak podania powyższych danych może utrudnić wystawienie faktury. Faktury Vat wysyłane są do Klienta elektronicznie lub pocztą.

8. W momencie złożenia zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące: złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, MOHE a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Dopiero w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji umowę sprzedaży Towaru postrzega się za zawartą, wówczas rezygnacja nie jest już możliwa.

10. Niezależnie od prawa Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia najpóźniej do chwili przed otrzymaniem od MOHE e-mail z wiadomością o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Dla skorzystania z tego uprawnienia Klient powinien skontaktować się z MOHE telefonicznie, mailowo pod adresem sklep@mohe.eu.

11. Zamówienia za pomocą opcji koszyk - formularza zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Rozpatrywanie zamówień i potwierdzanie ich przyjęcia do realizacji odbywa się w dni robocze od 9.00 do 17.00 - niezwłocznie po ich złożeniu oraz w kolejności zgłoszeń.


ANULOANIE ZAMÓWIENIA

§7

W przypadku niedostępności Towaru lub niemożliwości zrealizowania zmówienia MOHE niezwłocznie odsyła na podany adres e-mail informacje o anulowaniu zamówienia i zwrocie dokonanych płatności na konto, z którego dokonano płatności.


DANE KLIENTA ORAZ DANE DO WYSYŁKI

§8

1. Za prawidłowość danych do wysyłki oraz danych Klienta odpowiada Klient.

2. Informacje podane przez Klienta w trakcie zamówienia Towarów powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. MOHE. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji MOHE podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

3. W przypadku niemożliwości ustalenia danych Klienta lub prawidłowych danych adresu wysyłki Zamówienie zostaje anulowane, a na podany adres mailowy Klient otrzymuje powiadomienie e-mail o anulowaniu zamówienia.


TOWARY

§9

1. Towary w Sklepie Internetowym MOHE sprzedawane są pod marką własną – odzież własnej produkcji jako Towary z kolekcji lub na indywidualne zamówienie. W sklepie internetowym MOHE mogą być także oferowane towary niepochodzące z produkcji własnej – marki obce.

2. Towary oferowane w sklepie internetowym MOHE zarówno marki własnej jak i marek obcych są fabrycznie nowe i oryginalne, za wyjątkiem Towarów używanych.

3. Producent odzieży marki MOHE, poza indywidualnymi przypadkami nie udziela gwarancji jakości na sprzedawane Towary. Nie dotyczy to towarów marek obcych - gwarancji producenta. Informacje o gwarancji producenta lub gwarancji jakości Towarów marki MOHE przekazywane będą potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, a dokument gwarancyjny wysyłany będzie wraz Towarem do Klienta lub wydawany przy odbiorze osobistym.

4. W sklepie internetowym MOHE oferowane mogą być także Towary używane - pochodzących głównie z kolekcji prezentacyjnej i pokazowej. W przypadku Towarów używanych przy informacji o Towarze na stronie sklepu MOHE pojawi się adnotacja, iż jest to Towar jest sprzedawany jako używany w niewielkim stopniu dla celów promocji lub prezentacji.


ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§10

1. MOHE świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

- Umożliwianie zawierania on-line umów sprzedaży Towarów w sklepie internetowym MOHE zgodnie z Regulaminem;

- Przesyłanie zamówionych informacji handlowych, w tym informacji promocjach i wyprzedażach w sklepie MOHE.

2. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym informacji promocjach i wyprzedażach w sklepie MOHE poprzez wysłanie pocztą na adres MOHE lub na adres poczty sklep@mohe.eu.

3. Warunki techniczne świadczenia przez MOHE usług drogą elektroniczną są następujące:

- Dostęp do sieci Internet;

- Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych;

- Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez MOHE drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail sklep@mohe.eu.


OFERTY SPECJALNE, WYPRZEDAŻE i PROMOCJE

§11

1. Wybrane Towary w sklepie internetowym MOHE mogą być objęte statusem ofert specjalnych, wyprzedaży lub promocji.

2. Przy informacji o Towarze objętym statusem oferty specjalnej, wyprzedaży lub promocji na stronie internetowej MOHE pojawi się informacja, iż Towar ten w określonym czasie, ilości, na określonych warunkach objęty jest ofertą specjalną, wyprzedażą lub promocją.

3. Nabycie Towaru na warunkach oferty specjalnej, wyprzedaży lub promocji nie wyklucza sprzedaży przez MOHE tych Towarów w sprzedaży regularnej. Tylko spełnienie przez Klienta wszystkich warunków oferty specjalnej, promocji lub wyprzedaży umożliwi zakup korzystniejszych warunkach niż w sprzedaży regularnej.

4. Czas trwania ofert specjalnych, wyprzedaży lub promocji określa MOHE osobno dla danego Towaru lub grupy Towarów. MOHE zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub zakończenia ofert specjalnych, promocji lub wyprzedaży przed planowanym ich zakończeniem.


ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

§12

1. W MOHE możliwe jest dokonanie zakupu Towarów na indywidualne zamówienie.

2. Zamówienia Towarów w MOHE podlegające personalizacji poprzez indywidualne poprawki, wytworzone na podstawie indywidualnego projektu, dopasowane do indywidualnego rozmiaru, kolorystyki, materiału lub innych cech wymaganych przez Klienta.

3. Zamówienia indywidualne nie stanowią Towarów oferowanych w kolekcjach lub Towarów z oferty, katalogu, listy regularnych i powtarzalnych Towarów MOHE.

Zamówienia indywidualne nie podlegają prawu do odstąpienia w terminie 14 dni od ich dostawy. Podlegają one normalnym zasadom reklamacji.


CENY

§13

1. Ceny Towarów podane na stronie sklepu MOHE są cenami ostatecznymi, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

2. Ceny Towarów podane na stronie sklepu MOHE nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Koszt dostarczenia Towaru pokrywa Klient, chyba że MOHE i Klient dokonali dodatkowych ustaleń.

4. MOHE zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie internetowym i stacjonarnym MOHE, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Zmiana ceny może nastąpić nie później niż do chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.


REKLAMACJE

§14

1. MOHE odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie zakupione w sklepie MOHE Towary mogą być reklamowane z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem wystąpienia w tych Towarów wad, stanowiących o ich niezgodności z zawartą umową sprzedaży z MOHE.

3. Reklamację można złożyć poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady dowodem zakupu w MOHE.

4. Reklamacje można złożyć także elektronicznie na adres sklep@mohe.eu wraz z opisem oraz dołączonymi zdjęciami wad. Reklamację złożoną elektronicznie uważa się za przyjętą do rozpatrzenia dopiero w momencie przesłania na adres MOHE reklamowanego Towaru.

5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar.

6. W przypadku nieuznania reklamacji Towar jest odsyłany na adres pierwotnej dostawy lub podany jako adres zwrotny w reklamacji wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. MOHE odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, 

8. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest Towar używany odpowiedzialność z tytułu rękojmi MOHE wynosi rok od dnia wydania rzeczy Klientowi lub osoby odbierającej przesyłkę w imieniu Klienta.

9. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

- złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo;

- żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

10. MOHE nie odpowiada za zniszczenia Towarów w trakcie transportu. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.


POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

§15

MOHE informuje, iż Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: (I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/); (II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html); (III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).


ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

§16

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w sklepie internetowym MOHE bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować MOHE o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą na adres: MICHAŁ ROGALIŃSKI MOHE-ETRE UNE DAME; z siedzibą ul. Cegielniana 121, 97-400 Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. ŁÓDZKIE lub wiadomością e-mail - sklep@mohe.eu 

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres MICHAŁ ROGALIŃSKI MOHE-ETRE UNE DAME; z siedzibą ul. Cegielniana 121, 97-400 Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. ŁÓDZKIE nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował MOHE o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy MOHE zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru powyżej minimalnych kosztów dostawy. Zwrot powyższych kosztów następuje nie później niż 14 dni od dnia, w którym zwrócono Towar na adres zwrotów MOHE.

6. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

7. Klienci odpowiadają za zmniejszenie wartości Towarów w przypadku odstąpienia wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oceny zużycia Towarów w przypadku odstąpienia dokonuje MOHE przed zwrotem płatności.

8. Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient


DOSTAWY

§17

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, albo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin dostawy nie przekracza 3 dni roboczych.

2. Dla wybranych Klientów, albo zamówień, albo w ramach ofert specjalnych, promocji, wyprzedaży lub z tytułu innych okoliczności MOHE może odstąpić od pobierania opłat za koszty dostawy.

3. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). W przypadku zgłoszenia przez Klienta omyłkowego niewydania dowodu zakupu Towaru przez MOHE, MOHE niezwłocznie prześle na wskazany adres dowód zakupu oraz prześlę wersję elektroniczną dowodu na wskazany przez Klienta adres e-mail.

4. Klient uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w Pracowni MOHE. Klient celem dokonania odbioru osobistego winien zaznaczyć opcję odbiór osobisty w formularzu zamówienia na stronie sklepu MOHE lub wskazać taką formę dostawy przy zamówieniach telefonicznych lub mailowych. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi kosztów przesyłki.

5. Klient zobowiązany będzie do odbioru towarów w terminie 3 dni od dnia otrzymania SMSa od kuriera informującego o możliwości odbioru Towarów. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru w terminie, Towar zostaje zmagazynowany w MOHE celem skutecznej dostawy. Nieodebranie przesyłki w terminie nie powoduje rozwiązania umowy z MOHE. W sytuacji ponownego zamówienia przez tego samego klienta Towarów MOHE może obciążyć tego Klienta kosztami wysyłki nieodebranego Towaru.

6. MOHE nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie przewozu. Za przesyłki zagubione lub zniszczone odpowiada firma kurierska na podstawie właściwych przepisów prawa. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie – w szczególności należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie o uszkodzeniu przesyłki, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.


PŁATNOŚCI

§18

Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

1. za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay przed dostawą. Brak otrzymania płatności na rachunek MOHE lub podmiotów pośredniczących w transakcji serwisu Dotpay nie powoduje złożenia zamówienia.

2. W sytuacji awarii systemu płatniczego albo w sytuacji złożenia zamówienia mailowo możliwe jest dokonanie płatności za Towary za pomocą przelewu bankowego na nr konta MOHE: 84 1090 2705 0000 0001 3099 8100.

3. W przypadku złożenia zamówienia mailowo możliwe jest ustalenie z MOHE odbioru osobistego Towarów oraz zapłatę gotówką w Pracowni MOHE.POLITYKA PRYWATNOŚCI

§19

1. W celu zbierania informacji o użytkownikach wykorzystujemy mechanizm „cookies”. Są to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Dzięki temu serwer może rozpoznać danego użytkownika przy ponownym połączeniu i zachować np. zawartość koszyka.

2. „Cookies” są nieszkodliwe dla komputera, jego użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

3. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. Google Analytics używa „cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane i przechowywane na serwerach Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

4. W serwisie znajduje się wtyczka portalu społecznościowego Facebook, Istagram, Pinterest. Informacje na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane spółce Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA, a także Pinterest Copyright Agent, 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904, Telephone +1 650 308 4604, Facsimile +1 415 762 7100

5. Jeżeli klikniesz na przycisk „Lubię to“ lub w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

6. Jeżeli klikniesz na przycisk „Pin It“ lub w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na Pinterest, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Jeśli nie życzysz sobie, aby Pinterest odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy wylogować się ze swojego konta na Pinterest.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym MOHE stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu. 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

5. MOHE. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem zamówień dokonanych przed opublikowaniem na stronie Sklepu Internetowego MOHE aktualnej wersji Regulaminu.